Lista wydarzeń:

2015-05-14 19:00Ichś Fiszer
2015-05-15 19:00Ichś Fiszer
2015-05-16 19:00Twoje Pocałunki Mołotowa
2015-05-26 10:00Momotaro
2015-05-27 10:00Momotaro
2015-05-29 19:00Joplin
2015-05-30 19:00Joplin
2015-05-31 16:00Momotaro
2015-06-01 10:00Momotaro
2015-06-01 18:00Momotaro
2015-06-03 20:00Henryk Sienkiewicz. Greatest Hits
2015-06-16 19:00hamlet
2015-06-17 19:00hamlet
2015-06-20 19:00Opis Obyczajów III
2015-06-21 19:00Opis Obyczajów III